Woning huren stijger minder snel dan voorgaande jaren

De woninghuren zijn in juli 2015 met een gemiddelde 2,4 procent gestegen. Dit is minder dan in voorgaande jaren 2013 en 2014. De huren stegen toen respectievelijk 4,7 procent & 4,4 procent. Dat weet het CBS te melden.

Sinds 2013 zijn de regels op dit gebied veranderd. Huren mogen nog slechts worden verhoogd met de inflatie van het jaar daarvoor. Daar komt nog een opslag bovenop, welke afhankelijk is van het inkomen van de huurder.

huur stijging

Huren stijgen minder hard

In sociale huurwoningen is de huur het meest gestegen. De ‘vrije sector’ woningen zijn minder hard gestegen. De grootste stijging in de huurprijs was voor huurders in de provincie Groningen. Drenthe had daarentegen de laagste stijging.

Opvallend is overigens dat de huur minder vaak wordt verhoogd tot het maximum, meldt het CBS. Slechts een derde van de huurders kreeg deze verhoging opgelegd. In 2013 was dit 2 maal zoveel.

Voor huurders blijft het altijd belangrijk om de huur op tijd te betalen, dit geldt zowel voor de mensen in een sociale huurwoning als de mensen in de vrije sector. Bij openstaande huurschuld, wordt er vaak een incassobureau of deurwaarder ingeschakeld. Dit brengt extra kosten met zich mee. Huurders wordt daarom geadviseerd om huur altijd netjes op tijd te betalen om deze extra kosten te voorkomen.